'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''

MÇD Kamuoyu Bilgilendirmesi…

bilgikapak

Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) olarak, Çevre olumsuzlukları mücadelemizi, çevreye duyarlı Marmaris kamuoyunu bilgilendirerek ve onların destekleri ile sürdürmekteyiz.
İçmeler 5 Yıldızlı Plaj konusunda derneğimize yapılan müracaatlar nedeni ile kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk.

Kuruluşumuzdan bu yana geçen 11 yıllık çalışmalarımızda, yasal dayanaklı çevre olumsuzluklarına şahit olduk.
Bu duruma son örnek, Marmaris İçmelerde yapılmakta olan 5 Yıldızlı plajdır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, Tüzüğümüz gereği yapılan çalışmaların planları, organizasyon ve eylemler Yönetim Kurulumuz tarafından incelenir araştırılır, belge ve kanıtlara göre yasal çerçevede mücadele gerçekleştirilir.
Çevre ile ilgili çalışmalarımıza ait resmi yazışma ve ilgili kurumların cevaplarına ait belgeler www.marmariscevrecileridernegi.org internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmaktadır

BİZ DEMİYORUZ, YASALAR DİYOR;

İçmeler 5 Yıldızlı Plaj projesi, Milli Park Alanlarının yasaklanan faaliyetler kapsamında belirtildiği gibi tespit ve ilanı kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça, 2011 Tarih ve 648 kanun hükmünde kararname ile değişik 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu 3.Madde ye göre her ne surette olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez.
Ayrıca; Milli Parklar Kanunun 7.Maddesine göre Planlara uygun olması şartı ile Kamu Kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü plan proje ve yatırımlara Orman Su İşleri Bakanlığı tarafından izin verilir ve uygulamalar bu kanun hükmüne göre denetlenir. Gerek İçmeler gerek ise diğer uygulamalar bu madde kullanılarak yapılmaktadır.

SIRASI İLE;

Orman Bakanlığı İçmeler Plaj Projesini Kültür ve Turizm Bakanlığına devir yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Valiliğine, Muğla Valiliği Muğla Turizm Müdürlüğüne Talimat Yazısı Marmaris Kaymakamlığına oradan Marmaris Turizm Müdürlüğüne Marmaris Turizm Müdürlüğü de Bakanlık talimatına göre Marmaris Milli Parkları bünyesinde olan İçmeler sahilini Turizm Kültür Bakanlığına alıyor. Marmaris Belediyesini verdiği Ruhsat ile uygulama başlıyor..

UYGULAMA:

Bakanlık adına Antalya ve Bodrum gibi başka sahillerde de Plaj inşaatı yapan ve işleten TURAŞ Turizm Ticaret A.Ş., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri iştirakidir. Kısaca bakanlığın iktisadi işletmesidir. TURAŞ. A.Ş ve TUDAV (Turizm Danışma Vakfı) faaliyetleri, Bakanlıktan 3 Üye, Vakıf’ tan 4 Üye tarafından karar alınarak gerçekleştirilmektedir.
(MÇD) Olarak endişemiz; mevzuatta değişiklik yapan bu kanun hükmünde kararnameler ile, birçok koy ve sahilimizde YASAL DAYANAKLI ÇEVRE TAHRİBATLARINA ve BETONLAŞMAYA Yol açılmasıdır.
Konumu ne olursa olsun çevre duyarlısı her birey, Anayasamızın 56. Maddesi uyarınca, Marmaris’in doğa ve çevresine karşı borçludur. Hukukçularımızın konuyla ilgili yasal bir müdahale olasılığı bulmaları halinde, MÇD Olarak konu ile ilgili bilgi ve belgeler ile yanlarında olup desteklerimizi esirgemeyiz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

MÇD

kamuoyu01

kamuoyu02

Yazar Hakkında

Benzer yazılar