'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''

5. Olağan Genel Kurul İlanı

Marmaris Çevrecileri Derneği

Marmaris Çevrecileri Derneği
İLAN ve DUYURU

SAYI: 4 /2022
KONU: MÇD Genel Kurul İlanı

Üyelere Duyuru  20/Kasım/2022

Sayın Üyelerimiz
MÇD Marmaris Çevrecileri Derneği Yönetim Kurulunun 14/Kasım/2022 Tarih ve 4 Sayılı kararı ile 5. Olağan Genel Kurul Toplantısının 10/Aralık/2022 Cumartesi günü saat:14.00 de çoğunluk sağlanamadığı taktirde 17/Aralık/2022 Cumartesi günü saat: 14.00 de MÇD Dernek Proje Ofisi Merkezinde toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1 – Yoklama ve Açılış,
2 – Divan Kurulu Seçimi,
3 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4 – Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması,
5 – MÇD Tüzüğünün 25. Maddesi uyarınca üye aidatlarının yıllık 1.00 tl’ye indirilmesinin oylanması ve 2023 yılına ait Taslak Bütçenin sunulması,
6 – Denetleme Kurulu Raporunun okunması,
7 – Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra oylaması,
8 – Genel Kurulun Yetki vereceği konuların görüşülmesi ve oylanması,
9 – Dernek Organlarının seçimi,
10– Öneriler ve Dilekler,
11- Kapanış.

MÇD Yönetim Kurulu adına
Ahmet Kutengin
Başkan

“>

Yazar Hakkında

Benzer yazılar