'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''

MARMARİS YUNUS PARKI NEDEN KAPATILAMIYOR…

yunus01_kapak

Çevreye Duyarlı kamuoyuna,

.

.

.

yunus03Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) olarak beş yıldır mücadele ettiğimiz Marmaris Yunus Parkının neden kapatılamadığının bilgilerini Derneğimize gelen ihbarlar ve sorgulamalar nedeni bu konuya duyarlı çevrecilerle ve halkımızla paylaşmayı ve bilgilendirmeyi uygun gördük.
Tüm ilgili Resmi kurumlar ki bunlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Marmaris Kaymakamlığı, Milli Parklar, Marmaris İmar Müdürlüğü, Marmaris Cumhuriyet Baş Savcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Muğla Valiliği ile gerçekleştirdiğimiz Resmi yazışmalar, görüşmeler ve yapılan toplantılarda sunulan bilimsel Belgelere rağmen kurumlardaki yetki karmaşası ve değişkenlikler nedeni Ayrıca Belediyelerin Ruhsat vermesinin yasak olduğu belirtilen kanun maddesine RAĞMEN;

ÇALIŞMALARIMIZ VE MÜRACAATLARIMIZ;

MÇD, 14.11.2017 Tarih 36/2017 sayılı Marmaris Yunus Parkı ile ilgili şikayet yazımız a cevaben;

BAKANLIK; 28.11.2017 Tarih E-2985195 Sayılı yazı: Yunus Parkı ile ilgili şikayet yazınız Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından incelenmiş olup;
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 1.maddesi altıncı fıkrası “Bir hayvan acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz” Hayvanlar etolojik özelliklerine aykırı davranışlarına zorlanamaz ve hayvan hakları ihlali tutanağı Bakanlık veya mahallin en büyük idare amirince görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda 5199 Sayılı Kanunda belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi sonucunda “Hayvan Hakları ihlali Tutanağı” düzenlenir.
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Orman Su İşleri Bakanlığı SORUMLUDUR… (Dr.Yunus Bayram Gnl.Md.Yardımcısı V.)
RESMİ GAZETE: Kanun No: 7332 2/7/2021 Madde 14-5199 Sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 2-Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus Parklarının kurulması yasaktır.

yunus02KAYMAKAMLIK :1.6.2021 Tarih 000-2010 sayılı Kaymakamlık yazısı.

* Tarım Ve Orman Bakanlığı ve Bağlı olduğu Balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğü VETERİNER KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜTÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE…
* Marmaris Milli Park Sınırları içinde İçmeler Mahallesi Pamucak Mevkiinde izinsiz olarak faaliyet yürüten Yunus Terapi Merkezi ile ilgili 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında 11/05/2021 tarih ve 37 Sayılı zabıt varakası düzenlenerek Marmaris Cumhuriyet Baş Savcılığına gönderilmiş ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11/1 maddesi kapsamında 16/05/2021 tarihli idari yaptırım kararı uygulanmıştır.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa tabii Afalina (Tursiops truncatus) türüne ait 6 adet yunusun terapi ve ve gösteri amaçlı kullanılmasından dolayı evcilleştiği ve doğaya bu şekilde salınamayacağı nedeniyle bir bilim ekibinin Yunusları denetleyerek bir rapor hazırlaması ve yunusların rehabilitasyonu sonrası Yunus Parkının kapatılması kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda bilimsel bir rapor hazırlamak ve hazırlanacak rapor doğrultusunda tedavi, transport ve rehabilitasyon işlemlerini yapmak üzere uzman Personel görevlendirilmesi husunda; VE GEREĞİNİ ARZ EDERİM..
(Ertuğ Şevket Aksoy-Kaymakam)

MÇD Olarak öncelikle Marmaris Kaymakamımız Sayın Ertuğ Şevket Aksoy’a ve Marmaris Basınımıza konuya gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederiz. Ayrıca tüm yazışmalar bilimsel raporlar Görüntüler belgeler arşivimizde olup Başta Bakanlık Muğla Valiliği, Konu ile ilgili Kurumlar dahil her yere tarafımızdan da gönderilmiştir. Yunusların sağlıklı bir şekilde özgürlüklerine kavuşmasına ve Yunus Parkının kapatılmasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrıca resmi yazışmalara KANUN VE YASAL BİLGİLENDİRMELERE RAĞMEN NEDEN İLGİLENİLMEDİĞİNİ SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ. Saygılarımızla Kamuoyunun bilgisine sunarız..
MÇD

Yazar Hakkında

Benzer yazılar