'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''

Marmaris Çevrecileri Derneği Basın Toplantısı

Marmaris çevrecileri derneği basın toplantısı

MÇD ,MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI  ÖN BİLGİLENDİRME

Sayın Basın Mensuplarımız;

Marmaris’i çok iyi tanıyanlar olarak, Her ne kadar BİLİMSEL çalışmamıza  rağmen Kurumlar,Kuruluşlar ve Kamuoyu nezdinde Marmaris için neler elde edebileğimiz ve duyarlılığı sağlayıp sağlayamayacağımız konusunda bir ön tahminimiz olsa da, ve Karşılıksız katkılarla başlattığımız ilk Proje Körfez çalışmaları nda başarılı olduğumuz belli olmuş olsa da, Duyarsızlık konusunda ön tahminlerimizde yanılmadığımızı  görmüş olsak da ;

Çalışmalarımıza Niçin ve nasıl devam etme kararı aldığımızı sizlerle paylaşmak istedik.Üniversitelerin ve Bazı kuruluşların Marmaris’e duyarlı birkaç Sponsorumuzun  desteği ile bu günlere geldik.

Her şeye rağmen MÇD, olarak çevreciliğin konuşma ile değil kamu yararına icraat ve elde edilen bilimsel sonuçlarla toplumun güvenini kazanma ve  işbirliği sağlama prensibini uygulamaktayız.

KÖRFEZ ÇALIŞMASI;

:Körfez çalışmamızın ilk 4 Etabı sonrası tüm kurum ve özel sektör olmak üzere 35 kuruluşa Bir rapor dosyası hazırlayıp tüm kamu,kurum ve kuruluşlara,Valilik ve Özel sektöre dağıttık.Bu PROJE Hakkında dağıtılan dosyamızda  yer alan Maddeler ve detay bilgileri;

RAPOR DOSYASI İÇİNDEKİLER;

1.Önsöz: ki bu Marmaris ve yarınları için neler ve nasıl bilimsel çalışma yapıldığı alınan sonuçlar ve devam edilebilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğu,

2.İşbirliği Sözleşmesi: MÇD ve Muğla Üniversitesi ile yapılan Marmaris çevre çalışmaları için bilimsel çalışma sözleşmesi ;

3.MÇD Harcama Kalemi: MÇD Olarak değil fakat Tekne,Dalgıç ve Kumanya için gerekli cüzi maddi harcamaların açıklanması,

4.Üniversite Harcama Kalemi: Körfez çalışmasında elde edilen Deniz suyunun ölçümleri ve verilerinin tetkiki için gerekli ve İthal  Kimyevi maddelerin Üniversiteye temini,

5.MÇD Donanım Listesi: MÇD’ nin Üyeleri tarafından temin edilen Donanımın listesi.(Tekne ve Su altı dalış ekipmanları.)

6.1.Etap Raporu: Çalışmalarda elde edilen veriler  devamı için ışık tutulan bilgiler,Üniversite tarafından hazırlanmış olan Marmaris’le ilgili Projeler. ARA RAPOR Gündem ve Bilgileri,

7.Ön Görülen Çalışma Planı; Körfez çalışması ile başlatılan Çevre olumsuzlukları ile mücadele planının açıklaması;

8.Üniversite amaç ve planı: Muğla Üniversitesi tarafından Marmaris için hazırlanan uygulama çalışma proje planı açıklamaları;

9.Önemli Not: Rapor dosyasında belirtilen  ve 12 Ay süresince MÇD ve Muğla Üniversitesi tarafından ,Körfezin durumunu belirlemek ve analiz etmek amacıyla yapılan bilimsel veri toplama işlemlerinin açıklaması. Marmaris ve Körfezin geleceğinin kurtarılması gerekli önlemlerin nasıl alınacağı.

BELİRTİLEREK,

**Rapor Dosyasında belgelendiği gibi MÇD ve MUĞLA ÜNİVERSİTESİ  Tarafından başlatılan  Marmaris ve Doğasının kurtuluşu ve korunması için ,Marmaris adına yapılmış ve yapılacak çalışmalarımızın devamı için GÖRÜŞLERİNİZ,KATKILARINIZ,ve KATILIMINIZ Hakkında MÜSPETve/veya MENFİ Cevabi yazınızı Marmaris ve Çocuklarımızın yarınları için önemle ve ivedilikle bekleriz. İfadesi ile 35 adet RAPOR DOSYASI  SUNULMUŞTUR..

**Ayrıca  Rapor dosyamızdaki açıklamalara rağmen  ilgi duyulmadığı,katılım ve destek görmediği  ve cevap verilmediği GÖRÜŞ, TAVSİYE,TEKLİF ve DESTEK ŞEKLİ belirtilmediği taktirde MÇD Olarak Üniversite ile yapılan Protokol’un Fesih edilerek ve Bilimsel çalışmalar durdurulacak  MÇD KENDİ İMKANLARI İLE ÇEVRE OLUMSUZLUKLARINA KARŞI KENDİ KAPASİTESİ ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRECEKTİR. Her iki sonuç da Basın ve Kamuoyu ile paylaşılacaktır açıklaması RAPOR DOSYASI SONUNDA yapılmıştır..

RAPOR DOSYASI CEVABI;

**MÇD Olarak Kurum ve İlgililere dağıtığımız 35 Adet Bilgilendirme raporumuza koyduğumuz  25 Günlük cevap süresi içinde 35 Yerden Sadece Yeşil Marmaris, (Tüm Proje ve Üniversiteyi maddi olarak desteklemiştir)Ticaret Odası, Martı Otelleri,Sahil Güvenlik Grup Komutanlığından Cevap gelmiştir. 25 Günlük süre sonunda Bu 4 Kurum  MÇD Olarak ziyaret edilmiş Neden Sadece siz ? Sorusu sorulmuştur..Alınan cevap ise ‘ Bu projeler ne MÇD İçin nede bizler içindir .Sonuç ne çıkarsa çıksın maddi manevi Üniversite ve MÇD ‘nin yanındayız.Marmaris ve çocuklarımızın yarınları için bizde de çıkacak hataların düzeltilmesi  için Bilimsel çalışmayı destekleriz. Bu gemi batarsa bizde içindeyiz. BEYANLARI,ÖNERİLERİ ve MADDİ DESTEKLERİ ile  çalışmaların devamına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiş ve  başlatılmıştır.

**Ayrıca; Bir Otel de Üniversite tarafından Körfez çalışmalarının ön sunumunun yapıldığı ARA RAPOR Toplantımızda  Sponsorlarımıza Marmaris adına yaptığımız teşekkür konuşmasından sonra bazı kişi ve kurumlar tarafından taraflılık iddiaları  nedeni ve dolayısıyla  hakkımızdaki beyanatlara ve düşüncelere açıklık getirmeyi uygun gördüğümüz için de bu açıklamalı bilgileri verme kararı alınmıştır.

11.Etabına geldiğimiz (10 Aydır)Körfez çalışmalarının deneylerinin Üniversitede kaç paraya mal olduğunu ve kim tarafından ödendiğini kimlerin nasıl destek verdiğini kimse bu güne kadar merak etmemiş olup kolaycılığa kaçarak . En kolay ve her zamanki gibi taraflılık onun adamı ve ya benden değilsin yaklaşımına mazhar olduk.’ki bu bizim için yabancı  olduğumuz bir yaklaşım değildi. Aslında  MÇD İçin sadece bir teşekkür bile destek sayılır ve  yeterlidir.

MÇD Marmaris ve Çevre konusunda hangi kişi  ve kuruluş olursa olsun tüm destekleri kabul eder.  Her kişi ve kuruluşun görüşü tavrı siyasi görüşü kendisini ilgilendirir.Marmaris’in en büyük ihtiyacı birlik beraberlik tir.Ancak biz dahil bunun sağlanması bugüne kadar gerçekleşememiştir.. MÇD Tarafsızlığını ve siyaset dışı olduğunu ciddi kişi ve kuruluşlara kanıtlamıştır..Bakanlıklar dahil Resmi ve özel kuruluşlar ve Halk tarafından Dernek Faaliyetlerimiz izlenmekte İnternet sitemizde şeffaflıkla yayınladığımız tüm faaliyetlere ait yazışmalar taktir edilmekte ve olumlu dönüşler alınmaktadır.

Sayın Basın Mensupları

MÇD  ‘nin taraf olduğu sadece Çevredir. Dağıtılan 35 Adet rapor dosyamıza her kesimden destek gelebilirdi o zaman MÇD 35 Kişini tarafımı  sayılacaktı ?..  Durumu kamu oyunun taktirine bırakıyoruz.MÇD Aleyhine yayın yapan açıklamalarda bulunan kişi ve kuruluşların yaklaşımları ilgi alanımız dışındadır.Yapıcı tenkitlere her zaman açığız. Ancak kimseyi memnun etme ve beğendirme gibi bir mecburiyetimiz yoktur.MÇD  Bilimsel çalışmalara ilgi duyar ve sonuçlarını ciddiye alır. Gerekirse Yasal ve Hukuki yollara baş vurarak BELGELERE ,KANITLARA DAYANAN SONUÇLARLA BASIN KARŞISINA ÇIKIP Kamu oyu ile paylaşır..MÇD Haddini bilir bilim insanlarının yetki alanına girmez onların çalışmalarına ile ilgili açıklama yapmaz. Bilimsel verilere dayanmayan afaki konuşmalar ,şikayetler, makamları istifaya davetler, aleyhte  beyanatlara cevap vermeler  bugüne kadar bizim çalışma prensibimiz dışında kalmıştır.. Ancak MÇD’ye karşı bazı kişi ve kuruluşlar tarafından sürdürülmüş olan ve Üniversite ile yaptığımız işbirliğinin engellenmesi gibi etik dışı  girişimler bu olumsuzlukları yapanları bağlamasına rağmen MÇD ‘ye değil Marmaris prestijine zarar vermesi bakımından bugünkü toplantımızda bu konuya değinmemize sebebiyet vermiştir .Bizi icraat ve bilimsel sonuçlar ilgilendirir.Biz sadece Bilimi destekliyoruz ,bilime hizmet ediyoruz, Dünyanın ciddi bilimsel dergilerinde  ve toplantılarında Marmaris’in adını duyurma konusunda katkı sağlıyoruz.Hiçbir baskı ve engel bizi yolumuzdan döndüremez ve başarıya ulaşamaz. Bilimi ve bilimsel verileri inkar edenler,inanmayanlar  ve karşı çıkanlar için ne yazık ki MÇD Olarak yapabileceğimiz bir şey yoktur.

En başta Yeşil Marmaris olmak üzere bu 4 Kuruluşa ve başından beri destekleyen BASINIMIZA MARMARİS ADINA  teşekkürü bir borç biliriz. Marmaris’in geleceği için Marmaris’in yanında olanların Çevre adına bizde yanlarındayız..

BAKANLIK YAZIŞMALARI

1.Körfez çalışması Çevre Bakanlığı Basın Bülteni..5 Yerden Numune alınması konusunda Yayınladıkları basın bültenine karşı  sorduklarımıza henüz cevap almış değiliz..

2.Muğla İl Çevre Genel Müdürlüğü 9 Yerden Numune alındı  bilgisinin bize vermeleri Akabinde  sorduklarımıza cevap almış değiliz.

3.Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KEÇİ ADASI İhalesi Bilimsel çalışma sorgusu MÇD Olarak çektiğimiz fax cevabı gelmemiştir.

4.Yalancı Boğaz Deşarj…Çevre Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi DAİRE  BAŞKANLIĞI’ na gönderdiğimiz verilere cevap alınamamıştır.

5.Mariç Belbir Yalancı Boğaz Deşarj sistemlerinin ve Körfezin temiz olduğuna dair beyanatlarına karşı talep ettiğimiz veri raporlarına karşılık BELEGELER ÇIKIŞ NOKTASINA AİT. Biz yalancı boğaz verilerini talep etmiştik.

6.Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü Çatlayan Duble Yollar hakkında bilgi edinme..cevabı  henüz yok.Düzeltici işlemlerin başlamasını bekliyoruz.

PROJELER.

MÇD’nin yapmış olduğu çalışmalarda elde etiği sonuçlara göre  çevre olumsuzluklarının nasıl bertaraf edileceğine dair  NASIL ve KİMLER Tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin Projeler hazırlanmıştır.Bunlar;

1.Muğla Üniversitesi verilerine göre Körfez temizliği ve Arıtma sistemleri.Körfez Dip temizliği. Bu Konuda 24 Adet Firma mevcuttur.

2.Muğla Üniversitesi Eğitim programı;

2.1. Milli Eğitim,Okullar,(Çevre Eğitimi ve Günümüzdeki Önemi)

2.2.Belediyeler (Kentleşen Dünyamızda çevre sorunları ve çözüm önerileri)

2.3.Hastaneler (Deniz anaları ve insanlara olan etkileri ve korunma yolları,Hastane atıkları ve önemi)

2.4.Turizm Otelciler ve Acenteler.(Çevreci bir Otel Profili,Deniz kirlenmesi ve kaynakları,çözüm önerileri)

2.5.Aksaz (Çevre eğitimi ve önemi, zehirli deniz canlıları)

3.9.Eylül Üniversitesi Jeofizk Başkanlığı Marmaris Bölgesi Deprem araştırması Bilgilendirme sunumu  Mayıs Ayında Kamu oyu  ve sizlerle paylaşılacak.

4.Mahalli Basınımızın Halkla bütünleşmesini ve okunmasını sağlayacak çalışmamız.Gazetelerimiz sadece yönetimlere gittiğinden Kamuoyu bilgi sahibi olamamaktadır.Basınımızın halkla bütünleşmesi konusunda çalışma yapıyoruz

16.PROJEYE MADDİ DESTEK

Marmaris e ait olumsuzlukların çözümü için gerekli Projelerin Finansmanı için Geka,Dünya Bankası gibi kuruluşlara sunulacak Projeler ..Muğla Üniversitesi tarafından hazırlanmaktadır.

Bugün bazı bilgi ve açıklamalarımız için her zaman olduğu gibi yanımızda olduğunuzdan ötürü sizlere teşekkür ederiz.

MÇD Yönetim Kurulu

——————————————————

Ahmet Kutengin

Sevil Öksüz

Taner Çamkır

Cengiz Aklaya

Selcuk Kardaş

Muharrem Turşucu

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir