'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''

MARMARİS KALESİNE KLİMA ?

MÇD Olarak soruyoruz.Tescilli Sit alanın kapsamında olan Marmaris Kalesine Klima takılmasına onay veren Kültür Varlıkları Bölge Kurulu kararına imza koyan yetkililerin  uzmanlık alanı nedir ve   Bakanlığın 2863 sayılı kararı 10.Bendindeki şartlara sahipmidir.

  • DIGITAL CAMERA
  • DIGITAL CAMERA
  • DIGITAL CAMERA
  • DIGITAL CAMERA
  • DIGITAL CAMERA
  • DIGITAL CAMERA

Marmaris Çevrecileri Derneği olarak çevre olumsuzluklarına karşı mücadelemiz ve doğa tahribatları yüzde 90 ‘ nın  insan kaynaklı olduğu hepimizce bilinmektedir. Körfezimiz, Ormanlarımız dan sonra kültür miraslarımızda konu ile ilgili mevcut Kanunlarda devamlı  ek maddeler ve bend leri nin yanlış değerlendirimesi ile, araştırılıp geliştirilmemiş projeler ile koruma ve iyileştirilme adı altında zarara uğramaktadır.

Araştırmalarımız sonucu, Marmaris Kalesi müzesinde  MÇD’nin de şahit olduğu üzere mevcut eserlerin nem ve rutubet yüzünden tahrip olduğudur. Marmaris Müze müdürlüğünün görevi  ve sorumluluğu gereği  eserlerin korunması amacı ile ilgili kurum ve makamlara mürcaat etmiş ve konunun hassasiyetini bildirmiştir. Bölge kurulu en azından Vakıflar Genel Müdürlüğünün  Müzelerde bulunan  Hat sanatlarını  nem ve Rutubetten korumak için İtalyadan getirttiği cihazları bile incelemişler..

Bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da  Kanunlarda yapılan değişikliklere örnek verirsek, konu ile ilgili olarak 2863 Sayılı Kanunun 10 maddesi ne ‘’yapmak’’ ibaresine ‘’Kamu kuruluşları, Belediye, Valiliklere yaptırmak’’ fıkrası eklenmiş. Bu makamlarda uzman olmadığından uzmanlarla birlik de çalışmaları öngörülmüştür. Dolayısıyla;

Koruma amaçlı imar planını Proje ve malzemeler ,inşaat denetimi yapan büroların denetlemesine bırakılmış.

Koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projeleri Şehir Plancısı, Çevre düzenlemecisi, Şehir plancısı, Sanat Tarihçisi, Restaratör mimar, sosyolog arkeolog gibi meslek gruplarının Bakanlıkça belirlenen uzmanlar tarafından yapılması öngörülmüş.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanununda ise 5880-2 nin  6.Madde  si ise tadilatların bile ruhsatsız olup olmadığı bile şart olarak belirtilmiş . Marmaris Kalesi etrafında buluna konutlara ve harap görüntülü terk edilmiş eski yapılara çivi bile çakılamazken  Sit alanlarındaki Kültür varlıklarının matkapla delinmesi ve Klima takılması Projesine onay verenlere MÇD  Olarak soruyoruz;

Her şey, Kanun ve yasalarda belirtilmiş bu duruma rağmen,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu GEEAYK’ın 10.6.1978 tarih A-1206 Sayılı  Kararına göre  tescilli Kentsel sit alanında bulunan,  aynı Kurul kararı ile Onaylanan Klima tesisat Projesinin (!) uygun bulunması,  resmi yazışmalarda Klima bakır borularının iç mahalden dış mahalden dış ortama geçişinin sur duvarlarının çürütülmesi (!) suretiyle duvarın içine gizlenmesi içinbırakın KJlima deliği açmayı Kale duvarının boydan boua yarılması ,uygulamasının Müze Müdürlüğü ile İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde yapılmasına nasıl onay kararı verilmiştir.

Araştırmalarımızda tespit ettiğimiz bu olumsuzluklara rağmen  T.C.Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu olarak basit bir Projeyi  onaylama kararı alan, onaylayan  ve imzalayan; 

Başkan Yrd.Doç Dr. Abuzer Kızıl-Başkan Yard.Ayşegül Dinçer-Üye Pakize Ünaldı-Üye S.Semih Eren Üye Abdullah Adak-Üye Saime Köçü –Üye Hüsyeyi Kesimoğlu –Temsici Üye Büyük şehir Belediyesi G.Esin  Gümüş –Temsici Üye Marmaris Belediyesi  Osman Dönmez – Temsilci Üye Marmaris – Marmaris Müzesi Temsilcisi Şehime Atabey..Knun ve Yasların hangi maddesine istinaden onay vermişlerdir.

Ayrıca Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Projenin durdurulduğu ve inceleme başlatıldığı belirtilmiştir.Edindiğimiz bilgilere haiz bu konudaki yazıların Muğla Valiliği,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından işbu konunun incelendiği ve kararın onaylandığı da bilinmesine rağmen Basında çıkan bu yanlış uygulama haberinden sonra Kararda imzası bulunan ve Projenin durdurulduğu beyanını ve   Marmarisde Cumhuriyetin Kalesini  kamuoyunun korumasına ve taktirlerine bırakıyoruz…

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir