'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''

”MÇD” ÇEVRE OLUMSUZLUKLARINA KARŞI SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRİYOR

ahmet kutengin

Marmaris Çevreciler Derneği tarafından yapılan açıklamada; ” Çevre olumsuzluklarında nedense araştırma yapılmadan bilgi sahibi olunmadan biz dâhil, Çevreciler nerede diye genelleme yapılan tepkilerle karşılaşmaktayız. Oysa MÇD Olarak her aldığımız ihbara ve bilgiye kayıtsız kalmamaktayız.

Öncelikle Asparan mevkiindeki Taş Ocağı ruhsatının nasıl alındığına bakalım. İlk Müracaat Enerji Bakanlığına bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Ruhsat için müracaat ediliyor ve Ruhsat alınıyor. Alınan Ruhsat ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılıyor ve İşletme raporu (İzin) alınıyor.Rapor Orman Bölge Müdürlüğüne gidiyor.Devamında Orman Genel Müdürlüğüne ulaştırılıyor.Rapor Orman Bakanlığından Olur alıyor ve Başbakanlığa gönderiliyor.Başbakanlık onayı ile işletme raporu Muğla Bölge Müdürlüğü ve İlçe Orman İşletme müdürlüğüne gönderiliyor.Başbakanlığın verdiği izne başka bir makamın hayır demesi olanaksız..Nihai karar ve onay Başbakanlıkta.

Taş Ocağı konusu;

Asparan F1 Grup doğal taş mermeri taş ocağı ilk sahibi Levent Bodur olup AR 200511 /818 Nolu rusat ile 100 ha alandır ve 29.05.2005 – 29.04.2009 tarihlerini kapsamaktadır. Başvuru 33.363.23 m2 için olup izin alınmış olup saha teslimi28.05 2008 tarihinde yapılmış. Ancak bilahare 12.03 2007 de işletme sahibi tarafından izin iptali istenmiş ve izin iptal edilmiş.

Muğla Beton tarafından 17.01.2007 -2017 tarihlerini kapsayan işletme ruhsat alınmış.01.08.2012 tarihli izin talebine (7.104.607 m2 için) Bakanlık 14.03.2013 /330 sayı ile olur vermiş. Saha teslimi ise 15.04 2013 dür ve kısıtlı alan iznidir. Daha evvel Osmaniye Maden arama teşebbüsünde bulunan Mehmet Bekmez tarafından işletilmek üzere çalışma başlatılmış idi. Yaptığımız araştırmada ocak alanı evvelki işletmeci tarafından ekonomik ve verimli bulunmadığı için iptal edilmiştir alan zaten kaya ve taşlıktır verimsizliği nedeni terk edilmiştir. Dikkat edilecek husus, şimdi durmuş olan çalışmalara ait alınan bu izinlerle ileriki tarihte daha geniş alanlarda çalışma yetkisine sahip olma hakkının elde edilmiş olunmasıdır.

Maden İzinleri;

Maden izinleri görüldüğü gibi ilgili bakanlıklar tarafından verilmektedir.Çevre katliamına sebep olan bu gibi izin ve ruhsatlar,1.dercede sit alanını işgalleri,izin veren kaynakları zaten bilinmektedir.Çevre mücadeleleri resmi onaylara rağmen sivil toplum örgütlerinin,derneklerin protestoları ve kurumların ve yönetimlerin yasal yollara başvurup iptal davaları ile önlenebilmiştir.MÇD Olarak gücümüz nispetinde bu gibi çevre olumsuzluklarına karşı mücadele etmekteyiz. Asparan Taş ocağı çevreye duyarlı kişi ve kurumların baskıları ile durdurulmuştur. Taş Ocağı durdurulması ile ilgili ve emeği geçen İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren, Kadem Mete, Doğan Tugay’ teşekkür ederiz.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir