'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''

Enerji Önerileri

Baybars Göğez
Can Pulak

Sayın lider ve siyasetçilerimiz,

Tarihe not düşerek en önemli stratejik sorunlarımızdan enerji arz ve güvenliği konusunda ki düşüncelerimi arz ediyorum.

Varlık fonu, Kalkınma fonu olarak yapılandırılarak, gelir paylaşımı ve refahın tabana yayılmasına yönelik tarımsal üretim başta olmak üzere, ithal enerji kaynaklarının cari açık yükünü hafifletecek projelerin finansal desteği için kullanılabilir. Burada kısa başlıklarla ifade ettiğim sorun ve çözüm önerilerim için görüşmeye hazır olmakla birlikte, daha detaylı çözümleri devletimizden bekliyorum.

1.Tüm kamu kurum ve yerel yönetimler başta olmak üzere, bina ve açık alanlarda enerji tasarrufu, verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı tedbirleri öncelikle ele alınmalıdır;

a.LED projektör ve LED lamba kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

b.Sensör ve kontrollü kullanım denetimiyle gereksiz kullanımlar sınırlandırılmalıdır.

c.Yeni konut, işyeri, plaza, AVM, otoyol/köprü projelerinde LED kullanımı mecbur tutularak %70 tasarruf sağlanırken, yeni projelerde ihtiyacı olan elektriğin %25’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme şartına uymayanlara iskan ruhsatı verilmemelidir.

d.Çöplerin imhası ve taşınması yerine, biokütle ve biyogaz projeleri yaygınlaştırılıp, hibrid sistemler kurulmasına öncelik verilmelidir.

2.Enerjinin dağıtımı yerine ilçe-köy-mezralar gruplandırılıp, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yerinden üretim yaygınlaştırılmalı;

a.Böylece km. lerce hat/ direk bakım maliyetleri azalır.

b.Yerli sanayi gelişir ve yeni istihdam alanları açılır.

c.İsveç, Almanya ve bir çok batılı ülke yanında, İran gibi geniş arazileri olan az gelişmiş ve doğuda ki ülkeler yerinden üretim stratejisini benimsiyor.

d.Karbon emisyonu açısından da bu model Dünya’da hibelerle desteklenmektedir.

3.İlk 2 madde uygulanırsa;

a.Doğalgaz ithalatı düşer ve cari açık sıfıra yaklaşır.

b.Enerji ithalatına gerek kalmaz.

c.Enerjinin taşınmasında ki kayıplar (distorsiyon) azalır.

d.Yüksek gerilim hatları kaynaklı orman yangınları azalır.

f.Kaçak elektrik ve dağıtım şirketlerinin kırsal da tahsilat sorunu azalır.

g.Boşa çıkan yüksek gerilim hat ve direkleri, hurda olarak dahi satılsa projenin finansmanı karşılanır.

h.Yüksek maliyetli enerji ve alt yapı yatırımlarına gerek kalmaz. Saygılarımla.

Baybars GÖĞEZ

27.08.2016

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir