'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''

Duyuru

1.Marmaris Çevrecileri Derneğimizin kuruluşundan bu yana Derneğimize ve Üyelerimize karşı saygınlık dışı ve asılsız beyanlarda bulunulmaktadır. Dolayısıyla, Çevreciliğin kişiselleştirildiği ve Çevreciliğin saygınlığına gölge düşürüldüğü kanaatimizin hasıl olması nedeni, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar  ile işbu duyurumuzun İnternet sitemizde yayınlanmasına karar verilmiştir.

2.Marmaris Çevrecileri Derneği olarak Çevre ve çevrecilik adına mücadele edenyasal tüm kişi ve kuruluşların çevreci duyarlılığına ve gerek yazılı gerekse görsel basının kendi yayın politikalarına saygı duymaktayız. Ancak, kişilerin beyanatları, yayıncıların yayın politikaları, Derneğimizin prensiplerini, duruşunu ve çevrecilik anlayışını değiştirmez.Çevrecilik anlayışımız,prensiplerimiz ve çalışma sistemimiz İnternet sitemizin TÜZÜK, HAKKIMIZDA ve VİZYONUMUZ Bölümlerinde açıkça belirtilmiştir.Derneğimiz sadece Çevreden yandaş ve taraftır.
www.marmariscevrecileridernegi.org

3.Marmaris Çevrecileri Derneği 5253 sayılı dernekler yasasına tabi, mülki amirlikler denetiminde faaliyet gösteren, yasal bir tüzel kişilik olup faaliyetlerinin hesabını ve denetimini üyelerine, iç denetim organına, bağlı olduğu mülki amirlik ve İç İşleri Bakanlığına vermekle yükümlüdür..

4.Derneğimizin çalışma sisteminde ve üyelerinin hizmet anlayışında, Çevre olumsuzluklarına karşı aynı amaç için mücadele eden kişi ve kuruluşlara, saygınlık dışı davranışlarda bulunmaya, dışlamaya yer yoktur.

5.Dernek olarak tüm çalışmalarımızın bilgileri ,belgeleri İnternet sitemizde kamuoyunun ve basınımızın bilgilenmesi  için yayınlanmakta ve güncellenmektedir.

6. Derneğimiz gerçek ve tüzel kişilerin yapıcı eleştirilerine her zaman açık olup, dışında kalanların yapıcı ve kanıtı olmayan beyanlarının, tarafımızdan dikkate alınması söz konusu bile olamaz. Bu tür yaklaşımlarda bulunanların Dernekler yasasına muhalefet suçunu işlemekte olduklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz.

7. Çevreye duyarlı  kişiler için hazırlanmış ve uymak zorunluluğu bulunan kural ve yasalar, Resmi Gazetenin 03.11.2008 Tarihinde yayınladığı ve 01.01.2009 Tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan yönergede belirtilmiştir. Bilgi eksiklikleri için Yönergeden faydalanmalarını öneriririz.

8.Bugün Türkiye de faal görünen 82.976, etkin görünen 53.133,Çevre Derneği olarak da 1.245 Dernek bulunmaktadır.

9.Marmaris Çevrecileri Derneği, çevre ile ilgili hiçbir derneğin kişi ve kuruluşun  alternatifi ve karşıtı değil bilakis gereğinde destek vermeyi, gereğinde ise destek almayı ilke edinmiş, siyaset dışı, tarafsız çevre için şeffaf çalışmadan yanadır.

10.Derneğimize kayıtlı her ÜYE, diğerinin  kariyerini, uzmanlık alanlarını, saygınlığını  dikkate almak ve  korumak zorunda olduğundan tek başına hareket etmez Çevreciliği kişiselleştirmez, şahsi reklam amacı vesilesi yapmaz ve karar vermezler. Başta Basınımız olmak üzere, Çevre konusunda  herkese Derneğimizin kapısı ve arşivlerimiz açıktır, Derneğimiz tüm çevreye duyarlıların ve Marmarislilerindir.

* Marmaris Çevrecileri Derneği, Çevre olumsuzluklarına karşı birlik ve beraberliği sağlayıcı , sözde değil yasal ve hukuki belgelere dayalı prosedürler dahilindeki çalışmalarda, müdahil olarak da  her zaman tüm imkanlarımız ile kişi ve kuruluşların yanındadır. Temiz ve güçlü bir Marmaris’i hep birlikte gerçekleştirmeyi dileriz..

Saygılarımızla

Marmaris Çevrecileri Derneği

Yönetim Kurulu

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir