'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''
Basın Toplantısı – 1

MARMARİS ÇEVRECİLERİ DERNEĞİ İLK BASIN TOPLANTISI

Yer : Belediye Yüzme Havuzu Gün : Çarşamba Tarih : 21/7/2010 Saat : 11.00

Sayın Basın Mensuplarımız;

*Hatırlanacağı gibi, 4-5 ay evvelki Kuruluş aşamamızda MÇD’ nin ilk tanıtım ziyaretleri Muğla Valiliği ile başlayıp Marmaris Yönetimi ve ilgili kuruluşlara yapılmıştır. Bunun amacı Dernek olarak yapılacak çalışmalarda hem derneğimizin tanıtımı hem de Marmaris sorunlarına ;

*Yetkililerimizin ki bunlar , Kaymakamlık-Belediyeler-Ticaret odası-Özel Sektör-Turizmciler Yerel yazılı ve görsel basınımızın;

a).Çevre sorunlarına bakış açıları
b).Yaptıkları çalışmalar,
c).Alınan sonuçlar,
d).En önemlisi Alınamayan sonuçlar ve sebepleri
e). Yasal çerçeveler,

KONULARINDA kendilerinden Dernek olarak bilgi alarak çalışma planımızı belirlemek,Yönetimlerin yasal sınırları hakkında bilgi sahibi olmak, hangi konularda destek verebileceğimiz ve alabileceğimizi önceden görebilmek içindi..

Nitekim; Makam ve kuruluşları ziyaretlerimizde bizlere olağanüstü zaman ayırmaları,sorunları,imkan ve imkansızlıklara ait tüm bilgileri içtenlikle paylaşmaları,yasal prosedürleri hakkında açıklamalar yapmaları ile bizlere desteklerini esirgememeleri, Dernek olarak atacağımız adımlarda yanlış yapmama açısından bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Yöneticilerimiz Yoğun işlerine rağmen bizlere uzun zaman ayırarak gösterdikleri ilgi ve verdikleri bilgilerden dolayı, bu vesile ile kendilerine bir kere daha teşekkür ederiz..

MÇD; BAŞTA MARMARİS DE OLMAK ÜZERE TÜM ÇEVRE OLUMSUZLUKLARINA KARŞIDIR.. ÜYELERİMİZ ASLA SİYASİ OLMAMAK, NE ÇEVRECİLİĞİ ,NE MARMARİS’İ NE DERNEĞİMİZİ ŞAHSİ AMAÇLARINA KULLANMAMAK, HİZMETLERİNİ KİŞİSELLİŞTİRMEMEK KAYDI ŞARTI İLE ÇALIŞMA DURUMUNDADIRLAR. YASAL ÇERÇEVEDE ÇEVRE İÇİN MÜCADELE EDECEK HER DUYARLI VATANDAŞIMIZA KAPILARIMIZ AÇIKTIR. DERNEĞİMİZİN, HER VATANDAŞIMIZIN SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMASI ANAYASAL HAKKI OLMASI NEDENİYLE ÇEVRE BİLİNCİNİN HALKTA YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN HEP BİRLİKTEÇALIŞMANIN YARARLARINA İNANMAKTAYIZ.

Sayın Basın mensuplarımız;

MÇD ‘nin kuruluş sonrası çevre konularında yapılan muhtelif çalışmalarda, günümüze kadar niçin suskun kaldığımızın nedenlerinden;

birincisi

– öncelikle Genel Kurulumuzu gerçekleştirmek,

ikincisi ise;

– Basın Manşetlerinden sağlanmış Duyumlar,tesadüfler, konuşmalar,beyanatlarla,
– Belgeleri elde edilmemiş,
– Üzerinde araştırma ve çalışma yapılmamış,
– Uzman kişilerinin desteği alınmamış,
– Tarafların görüşleri, araştırmalarının sonuçları alınmamış,
– Anlık ,yüzeysel ,kişisel tepkilerin bize göre Çevrecilik olmadığı görüşümüz ile bu gibi çalışmaların ve ortamların dışında kalma kararımızdandır.

Yasal ve Resmi bir Dernek olmamızın sorumluluğu ve ciddiyeti yanında, Marmaris ismini taşımamızdan dolayı atılacak her adıma dikkat etmek,söylenecek her söze sadık kalmak, TARAFSIZLIĞIMIZI Korumak en başta gelen çalışma prensibimizdir ve MÇD ‘nin önemle üstünde durduğu ÇALIŞMA SİSTEMİ bu olup, tüzüğümüzde de belirtilen hesap verme ve hesap sorma sistemini uygulama zorunluluğumuz da göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Tabiî ki bugüne kadar duyarlı çevrecilerimiz, Yetkililerimiz ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiş, Yasal ve ciddi gördüğümüz çalışmalar, Fedakarca yapılmış etkinliklerde mevcut olup, tarafımızdan takip edilmiş ve edilmektedir.Tüm duyarlı vatandaşlara ,uzmanlara ve kuruluşlara Çevreci olarak teşekkür ederiz. Bundan böyle de Resmi Dernek olarak aynı amaç için yanlarında olduğumuzun bilinmesiniz isteriz.

MÇD OLARAK ÇEVRE OLUMSUZLUKLARINA KARŞI YAPILACAK BİR ETKİNLİĞİN ,EĞER, YÖNETİMLERLE,KONUSUNUN UZMANLARI İLE, KURULUŞLARLA,HALK ve BASINIMIZ İLE HEP BİRLİKTE YAPILACAK İSE VE/VEYA İLGİ, BAĞLILIK, BÜTÜNLÜK,İNANMIŞLIK SAĞLANMIŞ VEYA SAĞLANACAK İSE SONUÇ ALINABİLECEĞİNE İNANIYORUZ.

(Marmaris Madenler, Yuvarlak Çay HES Projelerini birlik beraberlik içinde yapılan etkinlik ve alınan sonuçları gibi bir çok örnek gösterebiliriz..Yeterki İnanmışlık,beraberlik yasal çerçevede olsun.)

MÇD OLARAK BU ORTAMI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIRIZ..VE ÇALIŞMAKTAYIZ..

(((Sloganımızı BEN Değil BİZ Olarak en başta belirtmiştik)))

MÇD – Yapılacak mücadelelerde ve etkinliklerde KONU İLE İLGİLİ GÜNDEM, ORGANİZASYON ve detayları ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ VE İLAN EDİLEREK BİLGİLENDİRİLMİŞ , aynı konuda mücadele veren kuruluşların, kamunun, basının ve desteği beklenen esnafımızın, halkımızın kısaca tüm Marmaris yaşayanlarımızın,yarınlarımızı koruyacak çocuklarımız dahil Çevre Etkinliğine ve/veya sorunları ile ilgili toplantılara bilgili olarak katılımları sağlanmış şekildeki çalışmalardan yanayız.Ancak o zaman Hep beraber taşın altına elimizi koyabilir, sonuç alabiliriz,

Marmaris’e ait Çevre Konularının Ana başlıklarını özetlersek;

1.MADEN RUHSATLARI ARICILIK VE BALCILIĞIN KORUNMASI
2.LİMAN KİRLİLİĞİ ve İSKELE ,CRUİSE GEMİ TURİZMİ
3.BAZ İSTASYONLARI
4.GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
5.GÜNNÜCEK ve SIĞLANIN KORUNMASI
6.HURDACILAR VE YERLEŞİM HARİTALARI
7.MARMARİS ESNAFI TURİZM GELİRLERİ
8.MARMARİS KOYLARI
9.MARMARİS DENİZ DİBİ KİRLİLİĞİ
10.TUR TEKNELERİ SORUN VE İHTİYAÇLARI
11.ATIK YAĞLAR NOKTALARI
12.YASADIŞI İMARLAR
13.HES KABLO ENERJİ İLETİM HATLARI.
14.2/B ARAZİLERİ
15.SAFARİ TURİZMİ DOĞA İLE İLGİLİ SORUN VE İHTİYAÇLARI

Hepimiz tarafından bilinmektedir.

Sayın Basın Mensuplarımız,
Marmaris Çevre sorunlarında Bölgemiz ile ilgili en öncelikli konu Maden Ruhsatları ve Çalışmaları ile Ormanlarımızın Arıcılığın ,Balcılığın yok olma olasılığı yanında Deniz ve koylarımızın da yok olması tehlikesi ile karşı karşıya bulunmamızdır.Gerek Eylem olarak gerekse Yasal olarak bugüne kadar yapılan mücadeleler hepimizce malumdur.Ancak olumsuzluklara sebebiyet verenlerin yasal boşluklardan faydalanmaları ve rant uğruna icraatları, yasal sürenin sonuçlanmasının uzun sürelere bali olması , finans imkansızlıkları son yapılan Turunç Belediyesi liderliğinde Maden Komisyon Toplantısında ve Ticaret Odasının gerçekleştirdiği Panelde belirtilmiştir. Aynı görüşleri paylaşmaktayız ve acilen yapılması gereken, TOPLUCA, BİRLİK ,BERABERLİK İÇİNDE ÖNCELİKLE DE HAZIRLANACAK BİR ORGANİZASYON, PLAN,PROGRAMIN saptanması PAYLAŞILMASI ve YAPILAN VE YAPILACAK ÇALIŞMALARIN DUYURULMASI VE DESTEKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. Sadece Maden değil Tüm Marmaris sorunları ve çevre olumsuzlukları için aynı şekilde çalışmanın doğruluğuna inanmaktayız..Aksi taktirde bireysel çalışmalar emek verenleri yalnız bırakacak ve mücadele gücünü zayıflatacaktır..

Yukarıda listelediğimiz Marmaris sorunlarına ait resmi kurumlar,şirketler,arası yazışmalar,araştırma ve bilirkişi raporları,Proje bilgileri ,Derneğimizde mevcuttur. Gerekliliği halinde mücadeleye destek amacıyla uzmanların tetkikine sunulmak için hazırdır..

ARAŞTIRMA YAPILAN ve ÇALIŞMAKTA OLDUĞUMUZ PROJELER:

1.Üyelerimize ait iş yerlerinde bulunan LOGO larımızın amacı..
(((Logolarımızı Taşıyan ÜYE lerimizin birbirlerini tanıması ve Cevre konusunda dayanışmayı sağlamaları içindir.)))
2.Çarşı esnafı Cruise Turizmi araştırması..
(((Marmaris gelen GRUIZE Gemilerinin Esnaf ve Marmarise Maddi ve Manevi katkılarının sağlanıp sağlanmadığı araştırma ve Anketi çalışması ve çıkacak sonuçların Taraflar arası verimli hale getirilmesi amacı ve projesi ve çalışmamızdır)))Harita (NO:1)
3.Köylerde Çevre Görevlilerinin yapılandırılması..
(((Marmaris Çevrecileri Derneği olarak Her köyden seçilen üyelerimizin Köylerimizin sorunlarını anında Derneğimize bildirmeleri gerekli etkinliklerin sağlanması Projemizdir)))
4.Baz İstasyonları
(((Marmaris de mevcut Baz İstasyonlarının harita üzerindeki yerleşim planı çalışma şekli müracaatlardaki muhataplar,yasal koşullar araştırma çalışmalarımız)))
5.WEB Sitemizin kullanımı..
(((Derneğimize ait WEB Sitemizin güncellenmesi ile Çevre konuları nın ve etkinliklerine ait Projelerin Halkımıza duyurulması Diğer Çevre Dernek ve Vakıflarla yapılan ve yapılacak işbirliğinin duyurulması çalışmamızdır)))
6.Üyeler arası ve Bölgesel GSM Mesaj haberleşme..
(((Marmaris her bölgesinde Derneğimiz Üyesi ve Bölge yetkilisi olarak Çevre sorunlarına anında müdahale edebilecek ve bilgileri Dernek Mekezimize ulaştıracak kişilerin GSM Acil İrtibat Tel No ları olup Aynı zaman da WEB Sitemizde ilan edilmeleridir)))
7.Diğer Çevre Dernekleri,Vakıflar ile müşterek çalışma
(((Çevre Konusunda yaptığımız ve yapacağımız Etkinlikleri Derneğimizin Remi ve Yasal Konumu desteği ile yazışmalarımız dahilinde Diğer Kurum Kuruluş Dernek ve Vakıflara iletme ,araştırma ve Projelendirme müşterek çalışmamızdır)))
8.Çevre Olumsuzlukları bilgilendirme Eğitim seferberliği (Okullar)
(((Çevre konusunu genç kuşaklara yayma İLGİLERİNİ ÇEKECEK,SORUMLULUK ALACAK VE PAYLAŞACAK PROJELER İle Çevre duyarlılığını sağlamak ve bütünleşmek için tasarladığımız çalışmalar)))
9.Hukuk mücadelesine resmi müracaatlar ile katılım.
(((Birçok konuda olduğu gibi Çevre konusunda da Yasaların Boşluklarından,Rant sağlama amacından kaynaklanan ÇEVRE SORUNLARI MÜCADELEMİZİN Resmi Dernek olmamız nedeni ile HUKUK Mücadelemizi YASAL VE GÜVENİLİR ÇERÇEVEDE sürdürmemizin yararları çalışmalarımızdır))
10.Tüm çalışma ve yazışmalarımızın basına şeffaf bir şekilde verilmesi
(((Derneğimiz Çevre çalışmalarının,Proje ve sonuçlarının BİTİRİLMİŞ VE SONUÇLANDIRILMIŞ Şekli ile basına şeffaf bir şekilde verilmesi çalışma şeklimizdir)))
11.Derneğimize ait Çevre olumsuzluklarının bilgilerinin ve ilgili kurumlara destek amacı ile verilmesi ve sonucunun takibi.
(((Derneğimizin Çevre çalışmalarının kurumlara verilmiş resmi yazışmalarımızın SONUÇLARININ TAKİBİ)))Belgelerin Basına ve Halka duyurumu..
14.Çevre olumsuzluklarını Raporlama ve ilgili Kuruluşlara bildirme sistemi.
(((Derneğimiz Görevlilerinin Tesbit ettiği olumsuzlukları İlgili makamlara Rapor ve Kanıtları ile bidirilmesi ve sonuçlarının takibi çalışmamızdır)))

Değerli Basın Mensuplarımız;
Derneğimizin kuruluşundan günümüze suskun kalmamız, Basın toplantıları yapmamamız Çalışmadığımız anlamına gelmemelidir.Tüm bu yukarıda belirttiğimiz Proje ve çalışmalar Dernek ile ilgili yasal prosedürlerin yerine getirilmesi çalışmalarımız nedeni zaman almıştır.
Projelerimizi gerçekleştirdikçe sizlerle paylaşacağız. sorunlardan kamuyu,halkımızı, zaman, zaman sizlerle yapacağımız toplantılarda sizlere sunacağız.Ayrıca Konunun uzmanları,Üniversite Hocalarımız,bilim adamlarımız ve Üyelerimiz görüşlerini ve bilgilerini sunacaklardır Kendi bünyemizde bunlardan İlkini örnek olarak sohbet niteliğinde sırası ile konuşmacılarımıza bırakıyoruz..

İlk basın toplantımıza katıldığınız ve desteklediğiniz için teşekkür ederiz.Dernek Büromuz Tüm halkımıza Yöneticilerimize ve Siz Basın Mensuplarına açıktır çünkü bu Büro Derneğimizin olduğu kadar tüm halkımızın ve sizlerindir de..BEN Değil BİZ Sloganımızın bir kanıtıdır….

Siz basın mensuplarımıza ,Konuşmacılarımıza ,katılımcılara bizlerle birlikte olarak verdiğiniz destek için tekrar teşekkür ederiz.

KONUŞMACILAR:

1.KONU : Derneğin Tanıtımı+Çalışma sistemi+Projelerin açıklanması Ahmet Kutengin ((Konuşmacı))
2.KONU : Stratejik Planlama ve Projeler konusunda Konuşmacı:Sayın Mukbil GÜLKOKAN
3.KONU : En başta Maden olmak üzere Çevre sorunları konusunda Konuşmacı:Sayın Av.Necmettin Yankol
4.KONU : AKUT ve ÇEVRE Konuşmacı: Sayın Ersan Erverdi
6.KONU : Köy Çevre Sorunları