'''ÇEVRECİLİK ANLAYIŞIMIZDA KAPIMIZ, SİYASET DIŞI VE TARAFSIZLIK İLKESİNDE OLAN HERKESE AÇIKTIR'''
Çevre Bilgilendirme Toplantısı

marmaris cevrecileri dernegi cevre bilgilendirme toplantisi

Açılış konuşması

Konuşmacı: Ahmet Kutengin

Sayın üyelerimiz, misafirlerimiz, akademisyenlerimiz ve basınımız. 3.5 – 4 aydır gerçekleştirdiğimiz çevre olumsuzluklarını tespit çalışmalarımızın sonuçları olan bulguları, çözüm önerilerini sunma ve Muğla Üniversitesi ile birlikte üretilen proje bilgilerinin de sunulacağı bu bilimsel toplantımıza,  hizmetleri, katılımları ve bilgileri ile destek veren ve bugün burada bulunan herkese teşekkür ederiz.

Çalışmalarımız bundan böyle 15 – 20 günde bir periyodik olarak aynı prensipte ve  şekilde ilgililerle, halkımızla, üyelerimizle ve basınımızla paylaşılacaktır.

bu bilimsel sunumuzda her konu hakkında uzmanların konuşmaları yapılırken arka planda konu hakkında belgelerin özet spotları ,yazışmalar,  fotoğraflar ve video görüntüler ile bilgilerinize sunulacaktır.

Bu birinci toplantımızda çalışmalarımız hakkında bilgiler sunmanın yanında, bilahare yapılacak ikinci toplantımızın da ana başlıklarını sizlerle paylaşacağım.

Bu toplantımız da özet olarak;

1.Terörist yosunlar

2.Cruise ve büyük tonajlı gemilerinin çevresel etkileri

3.Yalancı boğaz arıtma sistemleri

4. Marinalar, körfez, adalar, sahil şeridi deniz dibi tespitleri (özet)

5.MÇD çevre tespit çalışmalarından örnekler.

6.Marmaris Ticaret Odası ve Belediye katkıları ile hazırladığımız çevre tabelaları

7.Muğla Üniversitesi çalışma, proje ve önerileri hocalarımız tarafından

sunulacaktır..

Bilahare yapılacak 2.toplantımızda

1.Gürültü kirliliği araştırma sonuçları, proje ve öneriler

2.Orhaniye, Yalancı boğaz ve diğer deniz dolguları,

3.Marmariste mavi bayrak.

4.Günnücek ve milli parklar, sit alanları.

5.Safari turları ve sonuçları.

6.Hurdacılar

Konuları  aynı   prensipte sunulacaktır.

Hem bu birinci toplantımız hem de bundan sonraki toplantımızda yer alacak katılımcılarımız, konuşmacılarımız  ve toplantı gündemi  önceden ilgililere bildirilecektir.

Toplantılarımız sonunda soru cevap kısmı, gündemde katılımcılar bölümünde isimleri belirtilmiş yetkili üyelerimiz tarafından sorularınız cevaplandırılacaktır.

Bu toplantımızda sırası ile gündemimizde yer alan konularla ilgili konuşmacılarımız kendi tanıtımlarını yaparak konularını işleyeceklerdir.

(1).Terörist yosun 

Konuşmacı: Ahmet Kutengin.

1999 yılında Türkiye denizlerinde görülen ve o dönemde yapılan araştırmalardan sonra gündeme gelmeyen terörist yosun (caluerpa recamosa) konusunu MÇD olarak yeniden gündeme aldık . MÇD üyelerinden oluşan teknelerimiz, ekipman ve dalgıçlarımızla önceden belirlenen bölgelere dalış yaparak  elde edilen sonuçları inceleyip gerekirse yeniden mücadele başlatma amacını taşıdık. Güneş enerjisinden beslendiği tespit edilmiş olan terörist yosunlar evvelki çalışmada üstleri örtülerek yok olmalarına çalışılmıştı. Bu araştırmamızda terörist yosunlara rastlanmadı. Ancak; deniz dibinde uçuşan beyazlıklara rastladık. Bunlardan alınan numuneler de Muğla üniversitesine yollandı. Görüntülerde izlediğiniz bu maddelerin polen ve balık yumurtası olabileceği ve 15 gün sonra yok olacağı belirtildi. 15 gün sonraki dalışlarımızda da yok olduklarını gördük. Bazı kişiler tarafından katil yosun olarak yapılan yanlış tanımlamanın düzeltilmesini de sağlamak istedik. Günde 3 cm büyüyen bu yosunlar, bulundukları bölgede balıkların gelmesini önlüyor ve altında kalan alanlarda da mercan türü canlıların yok olmasına sebebiyet veriyor.

(2).Cruıse ve diğer gemiler 

Konuşmacı: Ahmet Kutengin.

MÇD olarak Cruise gemilerinin çevresel yetenekleri hakkında teknik bilgi almak Marmaris koyumuzda doğa ve çevrede bir olumsuzluk yaratıp yaratmadığına dair bilgi edinmek için yerinde yapılan bir inceleme çalışmasıdır. Bu çalışma için belirttiğimiz amaca paralel yaptığımız yazılı müracaat ile gemi yönetimi ve gemi çevre zabiti tarafından verilen

Brifingde;

1.Gemilerin deniz kirliliği konusundaki teknik önlemleri

2.Üretilen atıkların ve atık yönetim planının ne olduğu

3.Sıvı, tıbbi, yağlı atıklar, pil ve kullanılmış atıkların ne olduğu,

4.Balans ve pis su atıklarının arıtılması

5.Çevre kirliliğinde 3 ana kritere uyulup uyulmadığının kontrolü bilgi alınması ve geminin sahip olduğu atık yönetim teknolojisinin uluslararası kriterleri karşılayıp karşılamadığını gördük.

Ancak tüm gemilerin aynı teknolojiye sahip olmadıkları ve çevreye etkilerinin de geminin yaşı ve teknolojisi ile orantılı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu konuyu okyanus aşırı görev yapan unsurlara sahip Dz.K.K lığına da taşıyıp, Somali ve benzeri dış denizlerde görev yapan gemilerin ana üslerine, limanlara ve körfezlere canlı organizmaları taşıyıp taşımadıkları ve yönde bulgu olup olmadığı konusunda bilgi istenmiştir. Dz.K.K ‘lığı çevre yönetim şube müdürlüğü tarafından bu şekilde bir olumsuzluğun belirlenmediği ve alınan önlemler konusunda olumlu cevap alınmıştır. Son gelen uçak gemisi Marmaris’e ekonomik açıdan çok faydalı olmuştur ancak çevre kirliliği bakımından da daha dikkatli olunması gereklidir. Bizler Marmaris’in kapalı bir koy olması nedeniyle;  büyük gemilerin körfezin kapasitesinin belirlenerek, kapasite fazlasının girişinin önlenmesinden,   liman rıhtımına yanaşamayan gemilerin demir atmasını önleyici tonoz duba sistemi yapılmasından,  yanayız.

(3).Yalancı Boğaz 

Konuşmacı Ahmet Kutengin

Marmaris körfezimizde doğa tahribatı ve çevre kirliliği tespit çalışmalarımız limanlar, adalar, sahil şeridi, oteller önü plajlar, yalancı boğaz arıtma sistemleri, azmaklar MÇD üyeleri dalgıçlar ve bölge sorumlularımız (*) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunlardan, yalancı boğaz arıtma sistemleri yalancı boğazın sert hareketliliği nedeni son durum tespiti ve ilgililere bildirmesi için yapmış olduğumuz dalışlardaki tespitlerimizi Marmaris belediyemize sunduk ve destek olabileceğimizi de belirttik. Problemlerin çözümü için planlama ve gereğini yapmada özen göstereceklerini umuyoruz. Her türlü çevresel konuda detay bilgi için arşivlerimiz ve çözüm önerilerimiz hazırdır.

Deniz araştırmalarımızda tüm dalışlarımız önceden gün, saat, mevki ve dalış ekip kadromuz kaymakamlık ve Sahil Güvenliğe bildirilmekte olup onayları alındıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

(4).Marina, körfez, adalar deniz dibi tespiti. 

Ahmet Kutengin

Yapılan dalışlardaki tespitlerimiz de gördüğümüz kirlilik maalesef çoğunlukla insanlarımızın duyarsızlığının bir sonucudur. MÇD olarak öncelikle eğitim ve uyarılara önem veriyoruz. Marmaris’te yaşayan ve bu Cennet ilçemizin doğasından faydalanmak isteyen herkes çevre olumsuzluklarına sebebiyet verenleri uyarmak çevresini korumak duyarlılığını göstermek, marmaris ve doğasını yarınlara taşıyarak çoklarına miras bırakmak zorundadır diye düşünüyoruz.

(5) Çevre tespit çalışma örnekleri 

Konuşmacı: Ahmet Kutengin

MÇD olarak çevre olumsuzluklarını tespit çalışmalarımızdan bahsetmiştik. Bunlardan sizlere bir kaç örnek sunmaktayız. Bizim çevrecilik hizmet anlayışımız çevre olumsuzluklarını belgeleyip ilgili kurumlara yazılı olarak sunmaktan sonucunu da takip etmekten ibarettir. MÇD olarak kurumlara destek olmak onlara zaman kazandırmak, sorunlardan haberdar etmek çevrecilik anlayışımızdır. Tüm bilgiler evvelce de belirttiğimiz gibi ve ofisimiz girişinde iletişim bilgileri yer alan duyarlı üye ekiplerimiz  tarafından belgelenmekte ve merkezimize ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgileri devamlı güncellenen internet sitemizden de takip edebilir ve bizlere ulaşabilirsiniz.

(6).Ticaret Odamız ve belediyemiz desteği.

Konuşmacı: Ahmet Kutengin

Görmüş olduğunuz tabelalar belediyemize destek ve katkı amacı ile yaptırılmıştır. Tabela dikim noktaları,  muhtarlar derneği başkanı yardımı ile gezilerek en çok çevre kirliliği yaratılan noktalar olarak belirlenmiş olup dikimleri de belediyemiz ile birlikte yapılacaktır.

Tabelaların sponsorluğunu da Marmaris Ticaret Odası üstlenmiştir. Belediyemize ve ticaret odamıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Marmaris belediyesinin ve diğer belediyelerin çevre düzenleme çalışmaları ile Marmaris hem güzel bir görüntüye kavuşmakta hem de yenilenen alt yapı çalışmaları ile çevre kirliliği önlenmiş olmaktadır. Özellikle kısa yalı bölgesindeki denize sızıntı yapan eski foseptiklerin iptal edilmesi ve kanalizasyon bağlantısı yapılması ile yeni kurulan tekne atık boşaltma sistemleri çevre ve deniz temizliğine önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalar nedeniyle de belediyemize teşekkür ederiz.